menu

Samenwerken

Waarom moeilijk doen als het samen kan?!

Samenwerken vormt de kracht van ons werk. Met jongeren, met ouders, verenigingen en organisaties.

  • Denk je dat je een goed idee hebt?
  • Heb je een leuke activiteit bedacht?
  • Wil je sparren over hoe je iets aan kunt pakken?

Dan denken we graag mee over de mogelijkheden.
Neem gerust contact met ons op.

Ontmoet onze vaste partners!

Sondervick College

Regelmatig zijn we hier te gast om voorlichting te geven over verschillende thema’s zoals social media of groepsdruk. Ook lopen Fatima en Max wekelijks rond op het schoolplein en in de aula’s. Ze maken een praatje met jongeren uit de onder- en bovenbouw, kijken wat er speelt, hoe het met een aantal jongeren gaat. En ze zijn als vertrouwenspersoon aanwezig. Zo kunnen ze signalen snel en adequaat oppakken. Samen en in overleg met de school.

Brede School Veldhoven

Binnen Veldhoven bestaat een uitgebreid netwerk van scholen, BSO’s, verenigingen en zorg- en welzijnsorganisaties, gericht op de ontwikkeling van kinderen op de basisschool. Jongerenwerk Veldhoven neemt hier ook aan deel. We organiseren binnenschoolse preventie- en themalessen voor groep 6 t/m 8. Deze thema’s worden samen met de school gekozen op basis van wat er speelt binnen de school of een klas. Zo besteden we bijvoorbeeld aandacht aan samenwerken en groepsvorming. Ook preventief kunnen we met een breed scala aan thema’s aan de slag.

Soms kloppen ouders bij ons aan voor advies over problemen of voor een coaching gesprek met het kind.

Waar de Brede School Veldhoven zich richt op kinderen tot 12 jaar, werken jongerenwerkers met jeugd vanaf 9 jaar. In de overlap versterken we elkaar. Zowel de Brede School Veldhoven als het jongerenwerk zijn onderdeel van Cordaad Welzijn.

Centrum voor Jeugd en Gezin

We zijn een partner van het Centrum Jeugd en Gezin. Hier kunnen ouders, verzorgers, kinderen en jongeren terecht met diverse hulpvragen. Als experts in jongerenproblematiek worden we benaderd voor advies, voorlichting en coaching.

Partners in het sociaal domein

We begeleiden veel jongeren om hun situatie te verbeteren. Als het nodig is betrekken we ouders, maatjes, collega’s of vrienden. Maar soms is dat niet genoeg. Dan schakelen we mensen in binnen zorg, welzijn of veiligheid die altijd klaarstaan om bij te springen. Denk aan hulpverleners van de gemeente, de verslavingszorg, de GGD, MEE en de sociaal makelaars.

Het lijkt er op dat javascript is uitgeschakeld in deze browser. Om de site optimaal te laten functioneren dient u javascript te activeren